آرشیو برچسب ها : خرید کلر زن

پکيج کلرزني استفاده از ترکیبات کلر یا کلرزنی یکی از رایج ترین روشهای گندزدایی و از بین بردن پاتوژنهای بیماری زای موجود در آب و پسابهای تصفیه شده می باشد. با توجه به اهمیت گندزدایی آب آشامیدنی و پسابهای تصفیه شده و آبهای صنعتی ,پکیج های آماده کلرزنی با ظرفیت های متفاوت طاحی و تولید […]