آرشیو برچسب ها : خرید پکیج جداساز چربی

پکیج جداساز چربی و روغن پکیج های اتوماتیک جداساز انواع روغن و مشتقات نفتی از فاضلاب صنعتی دارای  طراحی اختصاصی مطابق با  مشخصات فاضلاب , شامل فرآیندهای انعقاد و لخته سازی و ته نشینی  CPI، API، فیلتر شنی، کربن فعال و فیلتر UF میباشد که توسط یک تابلو برق مرکزی به صورت اتوماتیک کنترل میشود.