آرشیو برچسب ها : خرید پمپ حرارتی زمین گرمایی

پمپ حرارتی زمین گرمایی امروزه سیستم های زمین گرمایی به عنوان یکی از کار آمدترین روشها، جهت رفع نیازهای سرمایشی و گرمایشی و آسایش مردم به حساب میروند. این سیستم ها قابل ارائه به دو صورت آب به هوا  از ظرفیت 2 الی 6 تن و آب به آب از ظرفیت4 الی 20 تن میباشند. […]