آرشیو برچسب ها : خرید هیتر تابشی

هیتر تابشی دستگاهی می باشد که از طریق بازتاب گرما توسط اجزاء آینه مانند عملکردی همچون گرمایش ناشی از تابش خورشید دارد. هیترهای تابشی گروه صنعتی دمایار از مشعل ، لوله تابشی، منعکس کننده و فن مکنده ساخته شده اند. نحوه عملکرد هیتر تابشی: طرز کار هیتر تابشی بدین صورت می باشد که مشعل داخل […]

حرارت از هیتر تابشی است به زودی به ساطع عنوان اشعه سطح ضربه و هیچ ضرر و زیان در راه وجود دارد. گرمای است و سپس به هوا به این معنی که درجه حرارت می تواند با سطح راحتی حفظ کاهش منتقل می شود. بخاری تابشی نیز حرارت از طریق مسنجر است منطقه و نقطه […]