آرشیو برچسب ها : خرید شیر داخل رادیاتور

شیر های داخلی رادیاتور: شیرهای فوق به گونه ای طراحی شده اند که در داخل رادیاتور قرار میگیرند و در نهایت نصاب پس از نصب رادیاتور ، ترموستات را روی شیر آن  نصب می کند .