آرشیو برچسب ها : خرید سیستم گرمایشی OHA

براي كارگاهها . سالنهاي بلند .ورزشگاهها و كليه ساختمانهايي كه به گرمايش يكنواخت نیاز دارند سیستم گرمایش مدل OHA توصیه میشود. از مشعل فشار منفي با راندمان بالا در این سیستم گرمایشی استفاده شده و سيكل چرخشي محصولات احتراق داخل لوله ها و محفظه احتراق از مهمترين نكات OHA مي باشد.به طوريكه 80 درصد گازهاي […]