آرشیو برچسب ها : خرید سیستم تهویه مطبوع

سیستم های کانال کشی بزرگ مانند فن کویل شامل دریچه های هوای بیرون و هوای برگشتی و پیچه های ابگرم و اب سرد یا بخار اب و دستگاههای رطوبت زن ،به وسایل کنترل دیگری نیاز دارندتا دریچه هایی را که برای کنترل دما ضروری هستند به طور خودکار به کار بیندازند.بسیاری از مدارهای کنترلی راه […]