آرشیو برچسب ها : خرید سيستم تصفيه ممبران

ممبران غشاء معمولا از استات سلولز ، پلی آمید و پلی فنیل اکسید تولید می گردد و منافذ بی نهایت ریزی ( کمتر از µm  0.001 ) را دارد. این منافذ بی نهایت ریز در مقایسه ، شصت هزار برابر کمتر از قطر موی سر انسان است در نتیجه مکانیسم اسمز معکوس با فیلتراسیون متفاوت […]

سيستم تصفيه ممبران بيوراکتور (MBR) در فرآیند MBR روش‌هاي قديمي فيلتراسيون با فرآيندهاي غشايي تكامل يافته‌اند. در اين فرآيندها از غشاهاي نيمه تراوا به عنوان عامل اصلي جداسازي بهره گرفته میشود. فرآيندهايي كه براساس انواع غشا پي‌ريزي میشوند، قادر به جداسازي مواد با اندازه‌هاي مختلف از سيال ميباشند. بیوراکتورهای غشایی به طور کلی سیستم‌هایی میباشند […]