آرشیو برچسب ها : خرید دمپر کانال

دمپر کانال

آذر ۸, ۱۳۹۳ قطعات

اصولا  از اين محصول برای کنترل ميزان دبي هوا در کانال ها و دريچه ها بهره گرفته میشود و عملكرد آن در كانال هاي هوا دقيقا همانند شير آب در خطوط لوله آب رساني میباشد . به همین خاطر هم براي قطع و وصل و هم براي كنترل ميزان جريان مورد استفاده قرار میگیرد. اين […]