آرشیو برچسب ها : خرید دستگاه رطوبت زدای

دستگاه رطوبت زدای از این دستگاه در تاسیسات و محوطه استخر با قابلیت گرمایشی استفاده میشود. دستگاه رطوبت زدای OMEGA و CAE ساخت شرکت زودیاک فرانسه با استفاده از شبکه کانال کشی در قسمت تاسیسات فنی استخر و یا در محوطه اجرا میشود و رطوبت فضای استخر را بصورت استاندارد کنترل و تنظیم میکند. همچنین […]