آرشیو برچسب ها : خرید داکتد اسپلیت

در داکتد اسپلیت فقط دریچه مکش و دهش ان قابل رویت می باشد و یونیت داخلی ان با ظرافت طراحی شده است. ارتفاع و راه اندازی کمتر از 30 سانتیمتر می باشد.قابلیت فن ان تا 3 دور متغییر میباشد.برای محافظت در برابر نشت آب(به استثنایFDM30/40) دارای سیستم حفاظت تخلیه درین دوبل میباشد و با توجه […]