آرشیو برچسب ها : خرید بیوراکتورهای غشایی

در فرآیند MBR روش‌هاي قديمي فيلتراسيون با فرآيندهاي غشايي پیشرفت کرده است. در اين فرآيندها از غشاهاي نيمه تراوا به عنوان عامل اصلي جداسازي استفاده مي‌شود. فرآيندهايي كه براساس انواع غشا پي‌ريزي گرديده‌اند، قادر به جداسازي مواد با اندازه‌هاي مختلف از سيال مي‌باشند. بیوراکتورهای غشایی به طور کلی سیستم‌هایی میباشند که در آن‌ها تصفیه بیولوژیکی […]