آرشیو برچسب ها : خرید اواپراتور سردخانه ای

اواپراتورهای سردخانه ای اواپراتورهای این شرکت در24 مدل باظرفیت های 2/5 الی 76/5  kw مطابق استاندارد کاتالوگ تولید ودرخارج ازاین  ظرفیت ها بر اساس سفارش قابل تولید می باشند. بدنه وقالب اواپراتورها از ورق گالوانیزه تولید وسپس بارنگ کوره ای الکترواستاتیکی مقاوم دربرابر آسیب های ناشی از عوامل محیطی پوشش داده می شوند. کویل های […]