آرشیو برچسب ها : تولید کننده

با جابجایی اب در خنک کننده ها و عمل تبخیر باعث خنک شدن اب در برج های خنک کننده میشود.بدلیل عمل تبخیر ناخالصی های موجود در اب بصورت رسوب در برج باقی میماند.که این امر رابطه مستقیمی با کیفیت اب ورودی دارد اما با استفاده از برج خنک کننده مدار باز ، اب در هنگام […]