آرشیو برچسب ها : تولید کننده فيلتر سپريتور در اورمیه

شرکت دمایار اولین تولید کننده انواع فيلتر سپريتور مورد نیاز پالایشگاه ها و..در سطح کشور می باشد. فيلتر سپريتورها به منظور تصفيه گاز در پالايشگاهها ، واحدهاي بهره برداري از چاه هاي نفت و گاز ورودي شهرها مورداستفاده قرار مي گيرند . اين دستگاه قادر است ۹/۹۹ درصد مايعات و ذرات جامد تا اندازه ۲ […]