آرشیو برچسب ها : تولید کننده دستگاه زباله سوز

رشد و توسعه روز افزون صنایع آلاینده به ویژه مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی در بخش صنایع پایین دستی نفت و همچنین پسماند های عفونی و بیمارستانی در بخش بهداشت و درمان کشور موجب آلودگی محیط زیست و خسارتهای جبران ناپذیر به اکو سیستم محیط اطراف این مراکز گردیده است. مراکز بهداشتی و صنایع نفتی […]