آرشیو برچسب ها : تولید کننده تخم نطفه دار

اتاق نگهداری تخم مرغ: فضایی کاملا بهداشتی،با تهویه ی مطلوب و دیوارها و سقف عایق کاری شده می باشد. ترجیحا دمای داخل ان بین 12 تا 15 درجه سانتیگراد بوده وامکان ایجاد رطوبت تا حداکثر 85 درصد فراهم است. در واحدهای بزرگ قبل از این سالن ،اتاقی جهت بخار دادن و ضدعفونی کردن تخم ها […]