آرشیو برچسب ها : تولید منبع کندانس در ارومیه

منبع کندانس مخزنی می باشد که در موتورخانه ها برای ذخیره سازی آب برگشتی حاصل از بخار در تجهیزات تبادل حرارت مورد استفاده قرار می گیرد از منبع کندانس می توان برای منبع ذخیره بویلر بخار در هنگام قطع احتمالی آب استفاده نمود منبع کندانس گروه صنعتی دمایار از جهت طراحی مناسب و قطعات و […]