آرشیو برچسب ها : تولید منبع انبساط

مخزن انبساط برای کنترل فشار در سیستم های آب قابل حمل طراحی شده است. آب گرم کن و یا آب گرم سیستم ساختمان معمولا آب حرارتی گسترش یافته ایجاد می کند. مخزن انبساط حرارتی به درستی اندازه این حجم اضافی از آب از طریق گسترش در طول چرخه گرمایش جای و کنترل افزایش فشار سیستم، […]