آرشیو برچسب ها : تولید فیلترهاي گاز خشك در ارومیه

فيلترهاي گاز  تولیدی گروه دمایار به منظور جداسازي ذرات جامد تا ۵ ميكرون در مسير خط لوله گاز قرار مي گيرند. جريان گاز پس از ورود به فيلتر از سرعتش كاسته شده ، ذرات بزرگتر معلق در گاز در محفظه انتهايي فيلتر جمع مي شوند و ذرات كوچكتر نيز در برخورد به فيلتر المنت جدا […]