آرشیو برچسب ها : توربولاتور گروه دمایار

توربولاتور پره های مارپیچی هستند که درون لوله های دیگر و بویلرها قرارداده می شوند و علاوه بر اینکه به جریان حالت دورانی می دهند موجب می شوند که جریان دود در داخل لوله ها از حالت جریان آرام به حالت جریان مغشوش تبدیل شود. همچنین این پره ها موجب افزایش میزان انتقال حرارت  و […]