آرشیو برچسب ها : تنظیمات فصلی آفتاب نگار

ساخت آفتاب نگار (هلیودان) در مورد مسیر خورشید بحث کرده ایم و آموخته ایم که چطور می توان از خورشید برای تامین گرما و نور طبیعی استفاده کرد. در صورتیکه بخواهیم تاسیسات خورشیدی مناسبی طراحی کرده تا نهایت استفاده از انرژی خورشیدی را داشته باشیم مهم است و ما به دانستن مکان درخشش خورشید نیاز […]