آرشیو برچسب ها : تفاوت بین مشعل های چیلر

کنترل دود و مشعل در چیلرهای جذبی شعله مستقیم سیستم احتراق و مشعل دارای دارای تابلوی برق جداگانه است.ساز و کار آن چندان اختلافی با سیستم های گرمایشی مرسوم مانند دیگ های فولادی ندارد در اینجا نیز انواع کنترل کننده ها حفاظت از شعله مانند میله یونیزاسیون یا چشم الکتریکی و رله اصلی تجهیزات کنترل […]