آرشیو برچسب ها : تعمیرفلنج

گروه صنعتی دمایار با بهره گیری از انواع تجهیزات آهنگری مانند چکش ها و دستگاه های رینگ سازی و امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی و متخصصان زبده جزو بزرگترین تولید کنندگان انواع فلنج های مصرفی صنعت نفت و گاز تحت فشار و کم فشار و  در کشوراست. همچنین با توجه به بهره گیری این شرکت از […]