آرشیو برچسب ها : تعمیرات برج های صنایع نفت

برج هاي صنايع نفت و پتروشيمي فرآیندهای اصلی جذب و دفع، تقطیر، در برج ها انجام می گیرد. جریان مایع و گاز در سمینی با پکینگ ها در تماس با یکدیگر هستند و تبادل جرم انجام می گیرد. کاری اصلی برج ها اختلاف در نطه جوش هیدروکربن های مختلف می باشد. میزان هیدروکربن هر چه […]

فرآيندهاي اصلي تقطير، جذب ، دفع و … در برج های صنایع انجام مي پذيرد.برای تبادل جرم در برج ها جريان مايع و گاز در سيني ها يا پکينگ ها در تماس با يکديگر قرار گرفته وتبادل جرم صورت میگیرد. در برج ها هر چه هيدروکربن سنگين تر باشد نقطه جوش آن بالاتر بوده و […]