آرشیو برچسب ها : تصفیه خانه مرکزی

دستگاه تصفیه آب صنعتی الف) تهیه اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی وساخت : 1 – تهیه و اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز با مشورت کارشناسان از مشخصات فیزیکی ، شیمیایی و باکتریولوژی آب خام در دسترس. 2 – محل تامین آب خام ( چاه ، آب لوله کشی شهری یا شهرک صنعتی ، رودخانه ، […]