آرشیو برچسب ها : تصفیه آب اسمز معکوس

سيستم اسمز معكوس  Reverse osmosis System : اسمز معکوس سیستمی میباشد که برای تصفیه آب صنعتی یا شیرین کردن اب صنعتی و یا شیرین کردن اب دریا به کار گرفته میشود .اسمز معکوس یک فرایندفیزیکی میباشد که می تواندازیک محلول به کمک غشاء نیمه مرطوب اومحلول تقریباخالص تهیه کند. این سیستم توانایی حذف99 درصد ازجامدات […]

دستگاه تصفيه و نمك زدائي اسمز معكوس : دستگاه اسمز معکوس، از جمله تکنیک های پیشرفته نوين تصفيه و نمک زدائي آب به حساب میرود.اسمز معکوس يک چرخه عملی -جداسازي میباشد که در اين چرخه، جريان آب خام(تصفیه نشده) به 2 دسته تقسیم میشود :جريان آب محصول و جريان آب تغليظ شده تقسيم مي شود. […]