آرشیو برچسب ها : تریلی حمل جوجه

حمل جوجه یکروزه : حمل جوجه ی یکرزوه از کارخانه ی جوجه کشی به محل پروش ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است . کم اهمیت شمردن این کار ضررهای قابل توجه ای را موجت می شود و لازم است مرغداری توصیه های زیر را به کار ببرد. 1)کامیون حمل جوجه باید از سمت سقف ،کف […]