آرشیو برچسب ها : ترموستات اتاقی باتری دار

ترموستات اتاقی باتری دار RET-B برق مورد نیاز ترموستات فوق به وسیله باتری تامین میشود.طراحی فوق العاده آنها مزایای سیستم تنظیم آنالوگ را با سیستم نمایش پیشرفته  LCD ترکیب مینماید.صفحه نمایشگر فوق دما و وضعیت ترموستات را به صورت دقیق نمایش میدهد. طراحی آن با طراحی RMT و RET  کاملا هماهنگ بوده و به علاوه […]