آرشیو برچسب ها : تبدیل پرتو خورشیدی به انرژی

آزمون نیرو و پروتوهای نور با استفاده از نوار چسب کاغذ بزرگ را به دیوار بچسبانید سپس یک قطعه از رشته نخ را برداشته و یکی از دو سر آن را با استفاده از نوار چسب محکم به مرکز کاغذ وصل کنید حال رشته نخ را در یک سمت کاغذ نگه داشته و چراغ را […]