آرشیو برچسب ها : تاسیسات ساختمان

تاسیسات

اسفند ۱۲, ۱۳۹۳ مقاله های سایت

تاسیسات مکانیکی ساختمان: تاسیسات مکانیکی یک ساختمان نقش بسیار مهمی در برقراری آرامش روانی و فیزیکی ساختمان داشته و شاید بتوان آن را قلب ساختمان دانست. ساختمانهایی که از تاسیسات مناسبی برخوردار نیستند توانایی ایجاد شرایط آسایش قابل قبول را برای ساکنان خود نخواهد داشت و از این جهت است که می توانادعا نمود تاسیسات […]