آرشیو برچسب ها : بهره برداری از تجهیزات کنترل

تجهیزات کنترل حسگرها و تجهیزات کنترل در سطح چیلر گسترده شده و هر یک با توجه به عملکرد خاص خود در نقطه مناسبی نصب شده و ارتباط بین آنها با تابلوی کنترل و همین طور تجهیزات عمل کننده مانند انواع شیرهای کنترل بوسیله سیم و کابل که از داخل لوله های فولادی عبور می کنند […]