آرشیو برچسب ها : بررسی عملکرد سرمایشی خورشیدی

سیستم سرمایشی خورشیدی فعال سیستم سرمایش خورشیدی فعال، اندکی پیچیده تر از سیستم سرمایش خورشیدی غیر فعال می باشد. در سیستم خورشیدی فعال برای سرد کردن ساختمان های خود به جای استفاده از تهویه مطبوع که برق زیادی مصرف می کنند از یک فرایند گرمایی استفاده می نمائیم. البته همانطوریکه مشاهده می کنید به راحتی […]