آرشیو برچسب ها : بررسی انواع چیلر جذبی

چیلر چیلر جذبی چیلر جذبی یکی از انواع وسایل تولید سرما می باشند.این چیلر با استفاده از آب مقطر و لیتیم بروماید عمل می نمایند. نحوه عملکرد چیلرهای جذبی: در سیستم های جذبی از کمپرسور گرمایی (شامل ژنراتور، ابزربر، پمپ و مبدل حرارتی) برای جوشش مبرد در محوطه ای از محلول لیتیم بروماید و فشرده […]

سیستم های کنترل بخش عمده ای از چیلر جذبی را انواع تجهیزات کنترل کننده و نشانگر تشکیل میدهد که در قالب سیستم های گوناگون و متنوع مورد استفاده قرار می گیرند. مدار قدرت چیلرهای جذبی چندان گسترده و پیچیده نیست زیرا چیلر های جذبی حداکثر دارای سه دستگاه پمپ مبرد و پمپ محلول و پمپ […]

سیستم پرچ

فروردین ۷, ۱۳۹۳ مقاله های سایت

سیستم پرچ تجمع هوا و دیگر گازهای غیر قابل تقطیر کارایی و قابلیت اطمینان چیلر جذبی را تضعیف می کند از آنجا که چیلرهای جذبی در فشار پایین تر از فشار اتمسفر کار می کنند کارکرد منظم یک سیستم پرچ برای حذف یا پرچ هوا و دیگر گازهای غیر قابل تقطیر که ممکن است به […]