آرشیو برچسب ها : برج های خنک کننده

برج های خنک کننده در اصل وسایل بازیابی آب می باشد بدین منظور که آب خروجی از کندانسور را که نیاز به خنک شدن آب سیستم دارد از طریق تبخیر جزئی از خودش خنک نموده و سپس توسط پمپ سیر کولاتور برگشت می دهد. دراین برج ها ریزش  به صورت جریان مخالف (counter flow) بوده. […]

انتخاب چیلرهای جذبی برای انتخاب چیلر جذبی موارد ذیل باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند: –          نیازههای سرمایشی و منابع گرمایی –          نوع چیلر جذبی مناسب –          نوع منابع گرمایی و محاسبه گرمای قابل بازیافت –          بررسی خروجی سرمایشی قابل دستیابی با توجه به منابع گرمایی موجود یا گرمای بازیافتی –          تعیین ظرفیت چیلر […]