آرشیو برچسب ها : برج هاي صنايع نفت و پتروشيمي

فرآيندهاي اصلي تقطير، جذب ، دفع و … در برج های صنایع انجام مي پذيرد.برای تبادل جرم در برج ها جريان مايع و گاز در سيني ها يا پکينگ ها در تماس با يکديگر قرار گرفته وتبادل جرم صورت میگیرد. در برج ها هر چه هيدروکربن سنگين تر باشد نقطه جوش آن بالاتر بوده و […]