آرشیو برچسب ها : برج خنک کن فن دار

سرمایش تبخیری هنگامیکه رطوبت به هوا اضافه می شود رطوبت نسبی افزایش می یابد و افراد احساس می کنند که دما کاهش یافته است این شیوه در مواردی قابل استفاده است که هوا خشک بوده و دمای آن بیش از حد معمول نباشد.در روش سرمایش تبخیری مقدار زیادی آب و هوای خارج مورد نیاز خواهد […]

بهره برداری چیلرهای جذبی هنگام بهره برداری از چیلرهای جذبی ملاحظات بسیاری در نظر گرفته می شود،از جمله: محدودیت دمای آب خنک کن پلانتهای ترکیبی چیلر ملاحظات ویژه برای چیلرهای جذبی شعله مستقیم استاندارهای رده بندی تجهیزات محدودیت دمای آب خنک کن درجه حرارت آب خنک کن تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد چیلر جذبی دارد.با […]