آرشیو برچسب ها : برج خنک کن صنعتی

از برج های خنک کن برای خنک کردن آب در حال گردش استفاده میشود. اصول کار تمام برجهای خنک کن بر مبنای ایجاد سطح تماس بیشتر بین جریان آب گرم و هوای سرد و در نهایت تبادل حرارتی بین این دو می باشد. معمولا در برج خنک کن آب گرم خروجی از سیستم به وسیله […]