آرشیو برچسب ها : بخش های مختلف کولر سلولزی

کولر سلولزی پلیمری پدهای دمایار از جنس پد سلولوزی می باشد، این نوع پدهای دمایار بدون عارضه سوختگی می باشد که بر مزیت رقابتی این محصول افزوده است. طول عمر بالای این نوع پدهای دمایار و عدم پوسیدگی قطعات این محصول یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد این محصول می باشد از دیگر مزایا […]

پد تبخری از جنس سلولز داری پمپ مخصوص نسوز دارای سیستم محافظ قطع کارکرد کولر در صورت قطعی آب کیفیت مطلوب محصول و عدم پوسیدگی اجزا بازدهی بهتر نسبت به کولرهای آبی به میزان حداقل 30 درصد دارای ظرفیت هوادهی قابل تنظیم توسط ریموت همراه دستگاه افزایش راندامن مصرفی به میزان 81 درصد نسبت به […]