آرشیو برچسب ها : بخاری مخصوص گلخانه ها

گلخانه ها به دو گروه کلی گلخانه های سرشاخه ای و گلخانه های سیفی جات تقسیم می شوند. در گلخانه های سرشاخه حرارت تولید شده توسط بخاری نباید در سطح میانی محیط جریان داشته باشد زیرا باعث آسیب دیدن گل ها می گردد. همچنین این گردش هوای گرم نباید در ارتفاع پایین جریان یابد زیرا […]