آرشیو برچسب ها : اکونومایزر آب تغذیه

 اکونومایزر به منظور بهبود بازدهی چیلر چند مرحله ای می توان در ترکیب با وسایل انبساط مایع چندگانه از یک اکونومایزر استفاده کرد.در یک چیلر دارای یک کمپرسور دو مرحله ای،فرایند انبساط را می توان به دو مرحله با یک محفظه اکونومایزر بین این مراحل تفکیک نمود. مبرد مایع از کندانسور وسیله ی انبساط مایع […]