آرشیو برچسب ها : اولین تولید کننده زباله سوز

رشد سریع صنایع آلاینده خصوصاً در مجتمع های پتروشیمی در بخش صنایع پایین دستی نفت، همین طور پسماندهای عفونی در بخش بهداشت و درمان و بیمارستان باعث آلودگی میحط زیست و خسارت های جبران ناپذیر به سیستم محیطی کرده است. صنایع نفتی و درمانی برای جلوگیری از تخریب اکوسیستم و الودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، […]

رشد و توسعه روز افزون صنایع آلاینده به ویژه مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی در بخش صنایع پایین دستی نفت و همچنین پسماند های عفونی و بیمارستانی در بخش بهداشت و درمان کشور موجب آلودگی محیط زیست و خسارتهای جبران ناپذیر به اکو سیستم محیط اطراف این مراکز گردیده است. مراکز بهداشتی و صنایع نفتی […]