آرشیو برچسب ها : اهمیت سامانه گرمایشی تابشی

نقش سامانه های گرمایش تابشی در سطح کلان ضرورت توجه به بهره وری انرژی و افزایش سهم گاز طبیعی در مصرف انرژی کشور و توسعه فناوری های جدید بر پایه گاز طبیعی و نیز ملاحظات زیست محیطی مورد بحث است.بی شک به سهم گرمایش در مصرف انرژی در کشور توجه ویژه و قابل توجهی در […]