آرشیو برچسب ها : اهمیت استفاده از اجاق خورشیدی

دستورالعمل های آشپزی خورشیدی چای ساز اگر می خواهید در یک اجاق خورشیدی چای درست کنید شما نمی توانید انتظار داشته باشید که آب جوش را تهیه کرده و به طور سنتی چای درست کنید ولی در عوض چند چای کیسه ای و مقداری آب تمیز در داخل لیوان بگذارید. سوپ ها پخت سوپ ها […]

ساختن یک اجاق خورشیدی پروژه ساخت این اجاق خورشیدی بسیار ساده است ما انرژی خورشید را از یک منطقه نسبتاً گسترده ای مهار کرده و با استفاده از آیینه ها آن را در منطقه کوچکتری متمرکز می سازیم. به منظور حفظ گرما صفحه پلی استرن را دو طرف این منطقه قرار می دهیم. جعبه ای […]