آرشیو برچسب ها : انواع پلاگ فن

این نوع هواکش های دمایار هوا اصولاً به صورت موازی می باشد. بازدهی این فن ها و هواکش های دمایار مناسب می باشد و تا نود درصد هم می رسند. در دو نوع سردخانه ای و قابدار قابل ارئه است. هواکش های آکسیال از نظر ساختاری به سه نوع تقسیم بندی می شوند. اتصال مستقیم، […]

پلاگ فن

آبان ۲۱, ۱۳۹۳ فن

پلاگ فن ,فن گریز از مرکزی است که محفظه ندارد . این نوع فن بر روی دیواره و در داخل فضای مورد تهویه قرار می گیرد. مزایا : 1-      فن نیازی به کانال ندارد و کل فضای مورد تهویه پلنوم آن محسوب می شود . 2-      کانال تخلیه می تواند به هر قسمت دیواره فضای […]