آرشیو برچسب ها : انواع هيترهاي غيرمستقيم گاز تولیدی دمایار

موارد استفاده از انواع هيتر گازي می توان به طور گسترده اي در  صنايع توليد ، فراورش و توزيع نفت و گاز اشاره نمود. همچنین از مهمترين كاربرد های هيتر گازي غيرمستقيم انتقال حرارت به جريان گاز با فشار بالا در بالا دست ايستگاه تقليل فشار مي باشد. گروه صنعتی دمایار با توجه به کاربرد […]