آرشیو برچسب ها : انواع لانچر و رسیور

دستگاه لانچر و رسیور یکی از دستگاه هایی می باشد که با اراسال توپکی در لوله های نفت و گاز و فشاری که در مسیر باری ایجاد می کند بعد از رسوباتی که در کناره داخلی لوله ها جمع آوری می شوند آن ها به سمت رسیور هدایت می کنند. این عمل باعث رسوب زدایی […]