آرشیو برچسب ها : انواع صداگیر کانالی

صدا گير ها در دو نوع گرد و چهار گوش که مناسب جهت نصب در سیستم های کانال کشی رفت و برگشت اعم از ایرواشر ،هوا ساز و پکیج یونیت می باشد. صدا گیر: صدا گیر های کانالی در دو شکل گرد و چهار گوش تولید میگردند که مناسب جهت نصب در سیستم های کانال […]