آرشیو برچسب ها : انواع شیر هواگیر

مشخصات شیرهواگیر اتوماتیک  FAF8000: شیر از نوع هواگیر بدنه ساخته شده از جنس چدن خاکستری اتصال از نوع فلنچی دارای فشار PN16 دارای استاندارد DIN سایز شیر DN50-DN200 قابل استفاده به صورت عمومی دارای پوشش رنگی اپوکسی حداقل ۲۵۰ میکرون دارای عملکرد سه گانه: قابلیت تخلیه هوای داخل خط در زمان پرشدن خط اجازه ورود […]