آرشیو برچسب ها : انواع سیستم تهویه و مطبوع

انواع سیستم های تهویه مطبوع تا به امروز بیش از تهویه مطبوع طراحی و ساخته شده که از این میان تمامی سیستم ها را می توان در 4 گروه کلی تقسیم بندی کرد. اولین نوع سیستم های تهویه مطبوع سیستم های تبرید مستقیم هستند که مستقیما متناسب با نیاز های مناطق مختلف ساختمان کار می […]